Türi hariduselus sellisele juhtimisele kohta ei tohi olla

Viimastel nädalatel oleme saanud lugeda meedia vahendusel, et esile on kerkinud ebaprofesionaalsed töösuhted Türi Põhikoolis.  

Minu hinnangul on antud juhtumi juures oluline teha vahet kahel protsessil. Algatatud on  väärteomenetlus ning lõpu on saanud töövaidluskomisjoni protsess.

Väärteomenetlusesl on õpetajale esitatud süüdistus ahistamises. Kuna teema on väga tundlik ning detaile on palju, siis minu hinnangul on ainuõige, et juhtumiga tegelevad edasi professionaalid ning annavad sellele omapoolse hinnangu. Olgu öeldud, et uurimine jätkuvalt kestab ning seetõttu on hinnanguid keeruline, kui mitte öelda, et võimatu anda.

Küll aga saan ma kommenteerida töövaidluskomisjoni otsust, millega mõisteti Türi vallalt välja ligemale 14 000 eurot Türi Põhikoolis toimunud töökiusu all kannatanud õpetajale.

Kui alustada algusest, siis möödunud aasta juunikuus kuulutati välja konkurss Türi Põhikooli direktori ametikohale. Toona tekitas see paljudes mõtteainet, sest valimisprotsess oli kummaline – kandideerimise tähtaeg oli osade inimeste hinnangul liiga lühike ning kummastust tekitas ka see, et koolijuhi valimiskomisjoni liikmetest pooled olid seotud sama erakonnaga, kuhu vahetult enne konkursi väljakuulutamist kuulus ka valituks osutunud kandidaat. 

Samale teemale viitas ka volikogu opositsioon Järva Teataja artiklis    “Opositsioon heidab ette: Koolijuhi valimisprotsess oli näitemäng”. Tagantjärele targana võib öelda, et kiirustatud otsused ilma  koolipere kaasamata on toonud kaasa valusad tagajärjed. Tuletan meelde, et toonane opositsioon rääkis sellest, et koolijuhi valikut ei peaks tegema kitsas ring inimesi, vaid võiks toimuda laiem arutelu näiteks debattide näol. Sarnast süsteemi kasutas Tarvastu gümnaasium, kus üks osa tööle kandideerimisest oligi debatt hoolekogu ees. 

Eesti Ekspressi artiklis toodi  töövaidluskomisjoni poolt välja, et peamine töökius toimus koolijuhi poolt õpetaja suunas. Töövaidluskomisjon leidis, et direktor on püüdnud valega sihilikult teha liiga kooli õpetajale. 

Vallavolikogu liikmena pean oluliseks selgelt välja öelda, et minu hinnangul Türi valla hariduselus sellisele juhtimisstiilile kohta pole. 

Mis on loo moraal? Üha enam on vaja lahti mõtestada seda, kuidas me enda organisatsioonidele juhte valime. On oluline, et samas kollektiivis töötavad inimesed jagaksid ühiseid väärtuseid ning seeläbi viiksid laiemalt kogu valda edasi arengu suunas. Ainult laiapindne kaasamine toob sellise edu.  

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top