Kaks sammu Türi kultuurielu edendamiseks!

Türi valla kultuurielul läheb hästi, kuid olen seda meelt, et meil on võimalus olla enamat kui me täna oleme! Toon välja kaks lihtsalt sammu, mis võiksid anda uue hoo Türi kultuurielule.

Koostöö erinevate ülikoolidega

Täna valitseb Türi kultuurielus eelkõige ressursside puudus. Siinkohal ei pea ma silmas rahapuudust, vaid inimeste puudust. Tänasel päeval töötab igas Türi valla piirkonnas üks kultuurikorraldaja – seda on ilmselgelt vähe. Kujutage ette, et üks kultuuritöötaja peab üksi korraldama sündmusi. Päris raske, kui mitte öelda, et võimatu. Probleemi lahendamiseks on vaja teha koostööd!

Esimesena välgatab idee koostööst Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga, miks mitte ka Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorraldajatega. Noored tudengid saaksid tulla Türile ja rakendada ülikoolis õpitut. Türi vald saab endale aga abijõudu sündmuste korraldamisel ning kindlasti tekib koostöös ka mitmeid uusi ning huvitavaid projekte. Oisu Aganikufestival on üks hea näide, kus tegid erinevate ülikoolide tudengid koostööd ning appi võeti kohaliku maakonna kultuurikeskused. Sündis uus algatus, millest võitis nii kohalik kogukond kui ka laiemalt kogu maakond.

Kohaliku kogukonna võimestamine

Kohalik inimene peab saama otsustada, milline on tema kodukoha kultuurielu. Kaasav eelarve on elanud oma aja ära. Anname parem need summad kohalikele kogukondadele ning las nemad otsustavad, mida sellega peale hakata. Kas renoveerida jalgpalliväravad, korraldada mõni suursündmus oma piirkonnas või hoopis luua uus külaplats – kõik see on ju kultuur! Kogukondi tuleb aidata ja anda neile rohkem võimu, vastutust ning ressursse, mida kasutada!

Need mõtted on väga lihtsa vaevaga teostatavad  – vaja on eelkõige tahtmist ja suurema pildi nägemist! Kavatsen nende mõtete eest seista ka tulevastel Türi vallavolikogu valimistel. Kandideerin valimisliidus Tulevikuvald Türi ning minu valimisnumber on 121! Üheskoos toome muutuse Türi valda – toeta valimistel Sten Perillust!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top