Sten Perillus - Türi võiks olla järgmine rattapealinn

Millised võiksid olla Türi valla järgnevate aastate peamised väljakutsed?

Pea kümme aastat on Türi valda juhtinud sarnase mõttemaailmaga inimesed. Hiljuti  lõppenud valimised tõid kaasa muutuse – võitjateks osutusid valimisliidud ning erakonnad, kes lubasid muutust. Millised on need valdkonnad ning tegevusalad, mis vajaksid esmajärjekorras enim tähelepanu? Majandus. Uus Türi vallavolikogu ning vallavalitsus võtab eelmistelt valitsejatelt üle väga raskes rahalises seisus oleva omavalitsuse. 2020. aasta rahandusministeeriumi andmetel on  Türi vald 79 omavalitsusest suuruselt viies laenaja Eestis. Tänaste prognooside järgi on järgneval kahel kuni kolmel aastal investeerimisvõimekus oma rahakotist väga väike. Järgnevate aastate üks peamiseid eesmärke peab olema Türi valla rahalise seisu parandamine.  Selleks, et oma rahalist seisu parandada, peame üha enam …

Millised võiksid olla Türi valla järgnevate aastate peamised väljakutsed? Loe lähemalt ->

Türi Koalitsioonileping

Türi valla koostöölepe aastateks 2021-2025

Koalitsioonileping tugineb osaliste valimisprogrammidele, mis koostati 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks Türi vallas. Koostöö eesmärk on leida Türi vallale parimad lahendused kõigis valdkondades, kasutades selleks avatud, säästlikku, vähema bürokraatiaga ja ausat juhtimist. Valitsemine tähendab vastutust. Seame kohaliku elu korraldamisel esiplaanile inimeste vajadused. Tagame avatud valitsemise ja parema infoliikuvuse kaudu kogukonna kokkukuuluvuse, valitsemise usaldusväärsuse ja läbipaistvuse. Toome ühise laua taha kõik, kes soovivad kogukonna elu korraldamisel kaasa rääkida ja aidata.  Rõõmsam ja arendavam nooruspõlv  Seame eesmärgiks leida võimalusi säilitamaks Türi valla põhikoolides hariduse andmise kolmes kooliastmes ning panustame Türi Ühisgümnaasiumi arengusse. Koostame haridusvaldkonna arengu juhtimiseks ja tulevikuväljakutsete lahendamiseks valdkondliku arengukava. …

Türi valla koostöölepe aastateks 2021-2025 Loe lähemalt ->

Türi vallavolikogu

Mida näitasid Türi valla valimistulemused?

Valimised on lõppenud. Lõppesid ilmselt paljude jaoks üllatava tulemusega – valimised võitis valimisliit Tulevikuvald Türi. Kõigepealt soovin tänada inimesi, kes käisid valimas ning täitsid oma kodanikukohust. Muidugi kuulub minu suur lugupidamine Türi valla kodanikele, kes otsustasid oma hääle anda just mulle – teid oli kokku 159! See annab tugeva mandaadi volikogus tegutsemiseks. Mõistagi on see ka suur vastutus, mida peab õigustama! Millisest kõnelesid 2021. aasta Türi valla valimistulemused? Rahvas ootab muutust! Nii nagu graafikult näha, siis kõik erakonnad/valimisliidud, kes olid opositsioonis (Tulevikuvald Türi/SDE ja EKRE) on kasvatanud oma mandaatide arvu. Kõik, kes olid olnud võimul (Koduvald Türi/Isamaa ja Reformierakond) on …

Mida näitasid Türi valla valimistulemused? Loe lähemalt ->

Miks valida Perillus Türi vallavolikogusse?

Valimised on alanud! Panin kirja mõned punktid, miks peaksid just mind toetama tulevastel valimistel. Olen noor ja avatud. Türi vallavolikogu keskmine vanus läheneb 50 eluaastale ehk teisisõnu Türi valla kõige olulisemad otsused võtab vastu 50-aastane vallakodanik. Kogemusi on kindlasti vaja, aga sellest ainult ei piisa. On aeg tuua Türi vallavolikogusse nooruslikku energiat, värskeid ideid ning natukene ka hulljulgust.  Omandan haridust, mis aitab mõista kogukondi. Õpin Tallinna Ülikoolis sotsioloogiat ehk teisisõnu proovin mõtestada ühiskonnas toimivaid protsesse. Näen, et just minu lai silmaring ning analüüsivõime võib viia Türi valla kodanikuühiskonna järgmisele tasemele. Kogukondade kaasamine ning nende kuulamine on ääretult oluline, sest valla …

Miks valida Perillus Türi vallavolikogusse? Loe lähemalt ->

Kaks sammu Türi kultuurielu edendamiseks!

Türi valla kultuurielul läheb hästi, kuid olen seda meelt, et meil on võimalus olla enamat kui me täna oleme! Toon välja kaks lihtsalt sammu, mis võiksid anda uue hoo Türi kultuurielule. Koostöö erinevate ülikoolidega Täna valitseb Türi kultuurielus eelkõige ressursside puudus. Siinkohal ei pea ma silmas rahapuudust, vaid inimeste puudust. Tänasel päeval töötab igas Türi valla piirkonnas üks kultuurikorraldaja – seda on ilmselgelt vähe. Kujutage ette, et üks kultuuritöötaja peab üksi korraldama sündmusi. Päris raske, kui mitte öelda, et võimatu. Probleemi lahendamiseks on vaja teha koostööd! Esimesena välgatab idee koostööst Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga, miks mitte ka Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorraldajatega. …

Kaks sammu Türi kultuurielu edendamiseks! Loe lähemalt ->

Kui kallis oleks rattaringluse loomine Türi valda?

Olen pikalt rääkinud sellest, et Türi valda võiks luua rattaringluse, mis edendab nii sise-kui ka välisturismi, suurendab Türi valla elanike liikuvust ning laiendab ka transpordivõimalusi.  Kujutan juba ette, kuidas turist tuleb Türile, rendib rattaringlusest ratta ja hakkab nautima kohalikke huviväärsusi – olgu nendeks siis Türi kirik, Väätsal asuv Eesti Jalgrattamuuseum või Kärus asuv Kärude muuseum. Ilusaid kohti, mida teistele näidata meil jagub! Või hoopis kohalik Väätsa inimene, kes võtab rattaringlusest ratta ning sõidab sellega Türile tööle. Jätab jalgratta laenutuspunkti ning hiljem läheb koju hoopis bussiga – muretsemata, mis rattast saab. Võttes eeskujuks Kõrvemaa rattaringi, kus on kokku 9 erinevat rendijaama …

Kui kallis oleks rattaringluse loomine Türi valda? Loe lähemalt ->

Aganikufestival 2021

Mõned tähelepanekud Oisu Aganikufestivalilt

6.-8. augustini korraldasime MTÜ Quorumi poistega ja Oisu kogukonna toel ainulaadse festivali, millest sai osa ligi 1300 inimest. Suutsime Oisu Aganikufestivali korraldamisega tõestada, et väikses kohas on võimalik suuri asju korda saata.  1300 festivali külastajat. Ilmselt oli paljudele üllatus, et festivalilt käis läbi ligemale 1300 inimest. Vaatamata sombusele ilmale ning koroonajuttudele suutsime inimesi kohale meelitada nii Viljandist, Tallinnast kui Türilt – enamik külastajad olid muidugi kohalikud Oisu piirkonna inimesed. Ma usun, et suutsime nii endile aga ka teistele tõestada, et väikses kohas on võimalik teha ära suuri asju. “Lõpuks midagi muud…”. Seoses Aganikufestivali korraldamisega olin kontaktis väga paljude Oisu inimestega. …

Mõned tähelepanekud Oisu Aganikufestivalilt Loe lähemalt ->

Sten Perillus - Türi võiks olla järgmine rattapealinn

Türi võiks olla järgmine Kopenhaagen

Kopenhaagen. Linn, kus elab ligi 700 000 elanikku, kellest 62 protsenti sõidab kooli või tööle jalgrattaga. Kuidas saavutada samasugust edu Türil? Taani pealinn Kopenhaagen on maailmas endale nime teinud kui kõige sõbralikum jalgrattapealinn. Et 62 protsenti elanikest kasutab iga päev jalgratast, on muljetavaldav arv ja võiks eeskujuks olla ka Türi linnale. Tean, et paljud inimesed peavad jalgrattaga sõitmist pigem sportlikuks kui keskkonnasõbralikuks ajaviiteks. Muutuv maailm näitab, et üha enam liigutakse jalgrattaga, ja Türi peaks muutustega kaasa minema. Selleks et Türi elanikud hakkaksid aina rohkem mõtlema jalgratta kasutusele, tuleb luua selleks eeldused. Pean silmas nii jalgrattateid kui ka rattaparklaid. Ehk teisisõnu …

Türi võiks olla järgmine Kopenhaagen Loe lähemalt ->

Väätsa bussijaam

Pöördumine Türi vallavolikogu poole

Head Türi vallavolikogu liikmed! Kirjutan Teile seoses Väätsa bussijaamaga. Nimelt võttis Türi vallavolikogu vastu otsuse, mille raames sooviti lammutada Väätsa tänane kooli juures asuv bussijaam ning asendada see tavalise klaasist bussiootepaviljoniga.  Sotsiaalmeedias käima lükatud arutelu tulemusena on Väätsa rahvas jõudnud mõtteni, et tavalise klaasist bussiootepaviljoni asemel võiks seal olla palju enamat. Selleks, et teemaga edasi liikuda, otsustasin käima lükata ideekorje ehk lasime kohalikel Väätsa elanikel vastata küsimustikule, millega uurisime, millist bussijaama nemad sooviksid näha. Ideekorjest tuli välja mitmeid leidlikke ideid, mida saaks reaalselt ka kasutusele võtta. Küsimustikule vastajad näevad, et tänasele bussijaamale võiks ette paigaldada aknad, mis tagab külma ilma …

Pöördumine Türi vallavolikogu poole Loe lähemalt ->

Sten Perillus

Türi linn vajab avaliku ruumi starteegiat

Kui ma küsin teilt, milline näeb Türi linn välja 10 aasta pärast, siis ilmselt ei oska keegi sellele vastata. Täna pole ühtset kogukondlikku lepet, millisena nähakse Türi linna tulevikus.  Erinevalt paljudest inimestest olen mina igasuguste dokumentide ja strateegiate usku – kui sõnastad eesmärgid ning paned need paberile kirja, siis kipuvad ka seatud sihid täituma. Sarnaselt võiks ka Türi linna avaliku ruumi lahtimõtestamist alustada. Türi linna avaliku ruumi strateegia laiem eesmärk võiks olla ideaalvisiooni loomine Türi linnaruumist. Strateegia peaks katma mitmeid olulisi teemasid. Linnasisene liikumine. Kaasaegne maailm liigub sinnapoole, et üha vähem antakse linnaruumis autodele ruumi ning oluliseks teemaks tõuseb inimesekeskne …

Türi linn vajab avaliku ruumi starteegiat Loe lähemalt ->

Scroll to Top