Järvamaa valikud – sõõrik või kaneelisai?

Selle aasta alguses jõudsid meieni uuenenud rahvastikuandmed, mis näitasid, et Järvamaa elanike arv on jätkuvalt langustrendis. Tõsi, elanike arvu langus ei ole olnud nii suur kui seda prognoositi 2012. aastal – toona räägiti, et elanike arv võib langeda 2023. aastaks 26 970ni. Täna elab meid Järvamaal kokku aga 29 614 inimest. Kas põhjust on rahuloluks või peaksime jätkuvalt meie maakonna arengu pärast muret tundma?  Kui analüüsida erinevate statistiliste näitajate põhjal Järvamaa elanikkonda ning selle muutumist, siis selgub, et meie maakonna rahvaarvu vähenemise peamine põhjus ei ole mitte negatiivne iive, vaid ränne. Kuigi meie maakonna omavalitsustes sureb rohkem inimesi kui sünnib, […]

Järvamaa valikud – sõõrik või kaneelisai? Loe lähemalt ->

Mure Türi valla juhtimise pärast aina kasvab

Hetkel on Türi vallas käimas uue arengukava koostamise protsess, mis hõlmab Türi valla arengut aastatel 2024-2028. See dokument on suuresti poliitilise tahte väljendus, mida plaanivad ellu viia praegu valitsuskoalitsiooni moodustavad poliitilised jõud (Koduvald Türi ja EKRE). Kui ma uurisin vallavalitsuse esitatud arengukava esmaversiooni, tõstatus minu jaoks mure Türi valla juhtimise ja tasakaalustatud arengu pärast. Kõigepealt soovin rääkida tasakaalustatud arengust. Türi vallas asub 1 linn, 4 alevikku ja 53 küla. Selleks, et vald saaks tõhusalt toimida, peab elu edukalt kulgema nii maapiirkondades kui ka linnas. Ühe piirkonna eelistamine teisele pole vastuvõetav. Iga vallakodanik, kes uurib praegust valla arengukava esmaversiooni, saab aru,

Mure Türi valla juhtimise pärast aina kasvab Loe lähemalt ->

Sten Perillus - Türi võiks olla järgmine rattapealinn

Sten Perillus: riigil puudub regionaalpoliitikas pikaajaline plaan

Lõhe kuldse ringi ning ülejäänud Eesti vahel aina kasvab. Meil puudub täna selge nägemus, milline on riigi pikaajaline plaan regionaalpoliitikas ning kuidas seda plaanitakse ellu viia.  Täna puudub Eesti riigil selge visioon, milline peaks olema regionaalpoliitika. Milline on elu Tapal, Paides, Tõrvas ja paljudes teistes Eesti piirkondades aastal 2035? Kahtlemata on teinud riik teinud mitmeid edukaid otsuseid, et arendada regionaalpoliitikat, kuid minu hinnangu on see olnud suuresti juhuslik. Täna tundub, et riik on võtnud suuna, kus lastakse regionaalpoliitikal liikuda isevoolu ehk siis inimesed suunduvad sinna, kus on paremad töökohad, suuremad palgad, kvaliteetsem haridus jne. Vastanduv variant tänasele oleks, see kui

Sten Perillus: riigil puudub regionaalpoliitikas pikaajaline plaan Loe lähemalt ->

Sten Perillus volikogus

Aasta volikogus – mis on tehtud ning kuidas edasi?

Märkamatult on möödas esimene aasta Türi vallavolikogus. On olnud keeruline, muutusterohke ning õpetlik aeg.  Võtsime Türi valla juhtimise üle uue koalitsiooniga teadmisega, et midagi kerget ees ootamas ei ole. Valla rahaline seis oli kriitiline, vallavalitsusest lahkusid uue võimu tulles mitmed vanad olijad, mis raskendas kohest ideede elluviimist. Viimase aasta jooksul oleme üle pidanud elama mitmeid kriise – oma jälje on jätnud nii koroona, Ukrainas toimuv kui ka kõrged elektrihinnad. Need kõik kriisid on mõjutanud otseselt või kaudselt ka Türi valla elu. Tehtud on palju, kuid suurimaks töövõiduks ei ole mitte see, et mõnes maapiirkonnas on pakiautomaat või et uue visiooni

Aasta volikogus – mis on tehtud ning kuidas edasi? Loe lähemalt ->

Järvamaa omavalitsused

Järvamaa omavalitsused peavad üha enam panustama elukeskkonda

Kvaliteetne elukeskkond on see, mille nimel peavad kolm Järvamaa omavalitsust pingutama, et olla noorele perele võimalik kodukoht. Hiljuti oli Maalehest lugeda, et Türi vallas on elektritarbimise andmete põhjal 640 tühja eluruumi. Siinkohal on oluline märkida, et tühjad eluruumid moodustavad kõikidest eluruumidest viiendiku. Arvud on suured ja mõjutavad mitmeidki aspekte. Võtame näiteks kinnisvara hinnad. Kui külasse on jäänud seisma üks tühi kortermaja, avaldab see kohe mõju, kui soovite müüa oma korterit, mis asub tühja kortermaja läheduses. Tühjad hooned meie maakonna linnades ja külades avaldavad inimestele ka psühholoogilist mõju. Ebaatraktiivne elukeskkond, mida tühjad elumajad tekitavad, kahjustavad sidet inimese ja kodukoha vahel. Samuti

Järvamaa omavalitsused peavad üha enam panustama elukeskkonda Loe lähemalt ->

Sten Perillus - Türi võiks olla järgmine rattapealinn

Millised võiksid olla Türi valla järgnevate aastate peamised väljakutsed?

Pea kümme aastat on Türi valda juhtinud sarnase mõttemaailmaga inimesed. Hiljuti  lõppenud valimised tõid kaasa muutuse – võitjateks osutusid valimisliidud ning erakonnad, kes lubasid muutust. Millised on need valdkonnad ning tegevusalad, mis vajaksid esmajärjekorras enim tähelepanu? Majandus. Uus Türi vallavolikogu ning vallavalitsus võtab eelmistelt valitsejatelt üle väga raskes rahalises seisus oleva omavalitsuse. 2020. aasta rahandusministeeriumi andmetel on  Türi vald 79 omavalitsusest suuruselt viies laenaja Eestis. Tänaste prognooside järgi on järgneval kahel kuni kolmel aastal investeerimisvõimekus oma rahakotist väga väike. Järgnevate aastate üks peamiseid eesmärke peab olema Türi valla rahalise seisu parandamine.  Selleks, et oma rahalist seisu parandada, peame üha enam

Millised võiksid olla Türi valla järgnevate aastate peamised väljakutsed? Loe lähemalt ->

Türi Koalitsioonileping

Türi valla koostöölepe aastateks 2021-2025

Koalitsioonileping tugineb osaliste valimisprogrammidele, mis koostati 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks Türi vallas. Koostöö eesmärk on leida Türi vallale parimad lahendused kõigis valdkondades, kasutades selleks avatud, säästlikku, vähema bürokraatiaga ja ausat juhtimist. Valitsemine tähendab vastutust. Seame kohaliku elu korraldamisel esiplaanile inimeste vajadused. Tagame avatud valitsemise ja parema infoliikuvuse kaudu kogukonna kokkukuuluvuse, valitsemise usaldusväärsuse ja läbipaistvuse. Toome ühise laua taha kõik, kes soovivad kogukonna elu korraldamisel kaasa rääkida ja aidata.  Rõõmsam ja arendavam nooruspõlv  Seame eesmärgiks leida võimalusi säilitamaks Türi valla põhikoolides hariduse andmise kolmes kooliastmes ning panustame Türi Ühisgümnaasiumi arengusse. Koostame haridusvaldkonna arengu juhtimiseks ja tulevikuväljakutsete lahendamiseks valdkondliku arengukava.

Türi valla koostöölepe aastateks 2021-2025 Loe lähemalt ->

Türi vallavolikogu

Mida näitasid Türi valla valimistulemused?

Valimised on lõppenud. Lõppesid ilmselt paljude jaoks üllatava tulemusega – valimised võitis valimisliit Tulevikuvald Türi. Kõigepealt soovin tänada inimesi, kes käisid valimas ning täitsid oma kodanikukohust. Muidugi kuulub minu suur lugupidamine Türi valla kodanikele, kes otsustasid oma hääle anda just mulle – teid oli kokku 159! See annab tugeva mandaadi volikogus tegutsemiseks. Mõistagi on see ka suur vastutus, mida peab õigustama! Millisest kõnelesid 2021. aasta Türi valla valimistulemused? Rahvas ootab muutust! Nii nagu graafikult näha, siis kõik erakonnad/valimisliidud, kes olid opositsioonis (Tulevikuvald Türi/SDE ja EKRE) on kasvatanud oma mandaatide arvu. Kõik, kes olid olnud võimul (Koduvald Türi/Isamaa ja Reformierakond) on

Mida näitasid Türi valla valimistulemused? Loe lähemalt ->

Miks valida Perillus Türi vallavolikogusse?

Valimised on alanud! Panin kirja mõned punktid, miks peaksid just mind toetama tulevastel valimistel. Olen noor ja avatud. Türi vallavolikogu keskmine vanus läheneb 50 eluaastale ehk teisisõnu Türi valla kõige olulisemad otsused võtab vastu 50-aastane vallakodanik. Kogemusi on kindlasti vaja, aga sellest ainult ei piisa. On aeg tuua Türi vallavolikogusse nooruslikku energiat, värskeid ideid ning natukene ka hulljulgust.  Omandan haridust, mis aitab mõista kogukondi. Õpin Tallinna Ülikoolis sotsioloogiat ehk teisisõnu proovin mõtestada ühiskonnas toimivaid protsesse. Näen, et just minu lai silmaring ning analüüsivõime võib viia Türi valla kodanikuühiskonna järgmisele tasemele. Kogukondade kaasamine ning nende kuulamine on ääretult oluline, sest valla

Miks valida Perillus Türi vallavolikogusse? Loe lähemalt ->

Kaks sammu Türi kultuurielu edendamiseks!

Türi valla kultuurielul läheb hästi, kuid olen seda meelt, et meil on võimalus olla enamat kui me täna oleme! Toon välja kaks lihtsalt sammu, mis võiksid anda uue hoo Türi kultuurielule. Koostöö erinevate ülikoolidega Täna valitseb Türi kultuurielus eelkõige ressursside puudus. Siinkohal ei pea ma silmas rahapuudust, vaid inimeste puudust. Tänasel päeval töötab igas Türi valla piirkonnas üks kultuurikorraldaja – seda on ilmselgelt vähe. Kujutage ette, et üks kultuuritöötaja peab üksi korraldama sündmusi. Päris raske, kui mitte öelda, et võimatu. Probleemi lahendamiseks on vaja teha koostööd! Esimesena välgatab idee koostööst Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga, miks mitte ka Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorraldajatega.

Kaks sammu Türi kultuurielu edendamiseks! Loe lähemalt ->

Scroll to Top