Sten Perillus Türil

On aeg rääkida Türi keskväljakust

Linna avaliku ruumi üheks tähtsaimaks aspektiks peaks olema mitmekesisus, kuna koos peavad saama eksisteerida erinevad inimesed, väärtused ja väljendusvormid. Keskväljak loob selleks suurepärased võimalused.

Kui vaatame teisi Eesti väikelinnu, nagu Rapla, Rakvere, Võru, aga miks mitte ka Kuressaare, siis neid kõiki ühendab suurepärase lahendusega keskväljak. Linnasüda, kus on võimalik inimestel kohtuda ja mõnusalt aega veeta. Miks ei ole siiani Türile loodud keskväljakut?

Kui mõelda keskväljakute peale, siis üldjuhul on need tihedalt seotud ajaloolise taustaga. Samamoodi tasuks mõelda Türil, kus on olemas omanäoline ajalooline keskkond, mida keskväljakuga esile tuua.

Türil pole olnud ajalooliselt uhket keskväljakut, aga meil on olnud turuplats, mis praeguseks on asfaldi alla mattunud. Ma pean silmas parkimisplatsi, mis asub kaubamaja vastas. Just sellel platsil käis 1930ndatel vilgas elutegevus.

Kuid tuleme tänapäeva. Kui vaadata Türi avalikku linnaruumi laiemalt, siis minu hinnangul on linn äärmiselt laialivalguv. Ühelt poolt võib pidada toredaks, et igas nurgas toimub midagi, samas puudub meil ühine fookus, mis on väikelinnale väga oluline.

Keskväljak on oluline just seetõttu, et see toob kokku erinevaid inimesi, olgu nad eakad või noored, kohalikud või võõrad. Keskväljak loob ühise platvormi, kus kohtuda.

Usun, et väga paljud Türi elanikud on minuga nõus, et linn vajab väärikat ja ilusat keskväljakut. Küsimus on, kuhu see rajada.

Nagu eelnevalt viitasin, on üks võimalik variant kaubamaja vastas olev parkimisplats, mis enamjaolt seisab täiesti tühjalt. Samas ei tasu parkimisplatsi kinni jääda, kuigi ilmselt just sellest platsist liigub mööda kõige rohkem inimesi. Võiksime arutada ka teemat rajada keskväljak tehis­järve äärde ja seostada see rannapromenaadiga. Samasuguse tembu tegi ära Elva vald. Nüüd on Elva linna keskväljakust saanud Instagrami-kuulsus, mida käiakse pildistamas üle Eesti.

Türi keskväljaku loomine peab algama mõtestamisest, mida vajame ja kus seda näha tahame. Just sellist ettevõtmist peaks eest vedama Türi vallavalitsus. Kui lugeda valla kõige olulisemaid visioondokumente, milleks on arengukava ja üldplaneering, siis nendes pole näha soovi rajada Türile keskväljakut.

Aeg on näidanud, et kõigepealt tuleb luua inimestele sobiv avalik ruum ja siis tulevad inimesed meelsamini ka oma kodudest välja. Võtame näiteks naaberlinna Paide, kus on aastaid eksperimenteeritud linna avaliku ruumi üle ja loodud suviti kaheks kuuks inimestele meeldiv keskkond vaba aja veetmiseks.

Olgem ausad, niisama me Paide keskväljakule ei satu, küll aga siis, kui suvel luuakse sinna meeldiv õhkkond. Samasugust loogikat peaks kasutama ka Türi vald.

Keskväljaku rajamine võiks lahendada Türi vallale mitu olulist probleemi. Võtame näiteks noored vanuses 16–25 aastat, kellel pole sobivat kohta, kus vaba aega veeta. Keskväljaku loomine võiks anda just sellise tõuke, et noori oleks üha enam linnapildis näha.

Mõtteid, kuidas laiemalt Türi linna avalikku ruumi taas elama panna, on palju. Loodan, et selle arvamuslooga äratasin kohalikes inimestes soovi ja huvi käivitada laiem diskussioon linna avaliku ruumi üle.

Kui sa soovid olla minu tegemistega kursis, siis soovitan sul jälgima hakata minu facebooki lehte. Kui sul on ägedaid ideid, siis ole hea ja kirjuta mulle ning teeme need üheskoos teoks!

Fotol Türi kesklinn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top